Kinimplantaat

Voor de behandeling: 

Na de behandeling: