Work-up

Kaakchirurgie heeft een impact op de vorm van uw gelaat en brengt verandering met zich mee. Het is de bedoeling dat deze verandering ook een 'verbetering' is en dat uw gelaat na de ingreep als mooi wordt ervaren, zowel door uzelf als door de mensen rondom u.

De analyse van uw gelaat voor de ingreep is bij een kaakoperatie een erg belangrijk aspect om goed te kunnen inschatten  of een bepaalde kaakbeweging mooi of minder mooi kan zijn.

De expertise van de kaakchirurg is daarbij het belangrijkste element die de planning bepaalt. De chirurg heeft ook toegang tot tal van hulpmiddelen: digitale rötgen-scan van de schedel en de kaak (cone-beam), digitale foto's, gedigitaliseerde tandmodellen. Gespecialiseerde software laat toe om al deze informatie bij elkaar te voegen een planning  digitaal te simuleren (zie 3D-planning). Op die manier worden meerdere planningen gesimuleerd om uiteindelijk 1 planning naar voor te schuiven als de mooiste en het meest wenselijke in uw situatie.

Dergelijk analyse vraag niet alleen expertise maar ook veel tijd. De voorbereidingsconsultatie waar alle digitale informatie wordt verzameld (ook work-up , set-up of gelaatsanalyse genoemd)  als de planning aan de hand van computersoftware neemt meerdere uren in beslag.

De analyse laat ook toe om de impact van de verplaatsingen op het kaakgewricht in beeld te brengen. Op die manier kan de beweging in van de kaakbeenderen en het kaakgewricht uiterst nauwkeurig worden gesimuleerd zodat deze planning ook erg belangrijk is om een functioneel eindresultaat te verkrijgen waarbij zowel uw beet, kaakgewricht als kauwfunctie zo goed mogelijk wordt hersteld.  De planning is dus niet enkel belangrijk voor het esthetisch resultaat maar ook voor een goed en stabiel functioneel resultaat op lange termijn. 

Het is betreurenswaardig dat de standaard Belgische gezondheidsverzekering en bijgevolg ook hospitalisatieverzekeringen dergelijke gelaatsanalyse als 'esthetisch' beschouwen. De kost van deze work-up is dus ten laste van de patiënt.  Uw behandelende arts zal u deze kostprijs meedelen maar situeert zich rond de 600€.