Bovenkaak verplaatsing

  • Tanden kunnen te weinig of te veel zichtbaar zijn. Zo kan bij lachten onesthetisch veel tandvlees zichtbaar zijn. Een tandvleeslach kan enkel met een operatie adequaat gecorrigeerd worden.
  • Bij een open beet raken de voorste snijtanden van onder en bovenkaak elkaar niet. Ook dit kan enkel chirurgisch gecorrigeerd worden.
  • Aan deze kaakoperatie is een work-up kost verbonden.