Onderkaak verplaatsing

Het deel van de onderkaak dat de tanden bevat wordt naar voren of naar achteren geschoven. Het achterste deel met het kaakgewricht blijft op zijn plek staan.

Een diep geplaatste wijsheidstand wordt best minstens 6 maanden voor de ingreep verwijderd.

Aan deze kaakoperatie is een work-up kost verbonden.