Bovenkaak verbreding

  • Deze techniek wordt transpalatale distractie ( kortweg TPD) genoemd
  • Een bovenkaak die te smal is, geeft dikwijls problemen zoals plaatsgebrek voor de tanden, een gestoorde beet en mondademhaling.
  • Verwijderen van tanden kan plaats maken maar is vaak onesthetisch of ongewenst.
  • De bovenkaak wordt tijdens een operatie op bepaalde plaatsen verzwakt en een TPD-module wordt op het verhemelte geplaatst.
  • Aan deze kaakoperatie is geen extra work-up kost verbonden.

Na de behandeling: 
  • Een week na de ingreep wordt op de consultatie gestart met de activatie. U draait zelf met een speciaal sleuteltje één tot tweemaal per dag aan de module. 
  • Er onstaat een spleetje van meerdere millimeters tussen de bovenste snijtanden. 
  • Het sleutelen kan tot een paar weken duren. Dan wordt module door de chirurg geblokkeerd zodat de breedte behouden blijft. Dit gebeurt in samenspraak met uw orthodontist.
  • Na 4 tot 6 maanden kan de module makkelijk verwijderd worden onder locale verdoving.