3D Cone Beam

Een 3D-scan (Cone Beam CT) visualiseert het botvolume in zijn drie dimensies op het scherm en dit in 20 seconden. De opname gebeurt op onze consultatie en de beelden zijn onmiddellijk beschikbaar voor interpretatie.

Een cone beam scan met de bedoeling het botvolume te bepalen wordt niet terugbetaald door de mutualiteit. De kostprijs van dit onderzoek wordt door het AZ Nikolaas gefactureerd en bedraagt ongeveer 130 euro.