FAQ

 • Ja, indien onderstaande voorwaarden GELIJKTIJDIG voldaan zijn:

  1. U dient ouder te zijn dan 70 jaar.
  2. Er mogen sedert meer dan 1 jaar geen tanden of tandwortels meer zichtbaar zijn in de onderkaak.
  3. U dienst minstens één jaar drager te zijn van een volledige tandprothese op de onderkaak, waarvoor u ook een terugbetaling heeft gehad van het ziekenfonds.
  4. Indien de vorm of de manier van dichtbijten met de prothese niet correct is, zal dit eerst moeten aangepast worden.
  5. Is de tandprothese versleten en ouder dan 7 jaar, dan dient u eerst een nieuwe tandprothese te laten vervaardigen. Ten vroegste één jaar later, bij blijvende klachten, kan dan overgegaan worden tot het plaatsen van implantaten en de verankering.
  6. Na het plaatsen van implantaten en/of verankering is het de bedoeling dat uw bestaande prothese herbruikt wordt. Er mag dus niet dadelijk een nieuwe prothese gemaakt worden, zoniet vervalt de terugbetaling.

  Opmerking bij punt 3: het is belangrijk de exacte datum van de plaatsing van uw laatste volledige gebit op te vragen bij uw mutualiteit. Alleen met deze datum wordt rekening gehouden.

  • U hoeft niet nuchter te zijn.
  • Eerst wordt de verdoving geplaatst. Deze is dezelfde als bij uw eigen tandarts.
  • Nadien worden steriele doeken aangebracht. Ook krijgt u een beschermdoek over de ogen als afscherming tegen het felle licht van de operatielamp.
  • U kunt perfect met ons communiceren of melden wanneer u zich niet lekker voelt. Dan wordt even gepauseerd.
  • De ingreep wordt uitgevoerd door de arts en geassisteerd door een verpleegkundige.
  • Overtollig speeksel en spoelwater wordt weggezogen met een zuiger.
  • U kunt onmiddellijk na de ingreep zelf naar huis rijden.
  • De eerste 4-5 uren na de ingreep blijft de verdoving nawerken. Zolang mag u geen hete dranken of vast voedsel innemen.

  • Elke genezing van een wonde gaat gepaard met een ontstekingsreactie. In de mond kan dit gepaard gaan met een slechte adem.
  • Om die reden is het aangewezen de mond meerdere malen per dag te spoelen met mondwater op basis van een ontsmettingsmiddelen (Perio-aid, Isobetadine, ...). Deze zijn vrij verkrijgbaar in de apotheek.
  • Na ongeveer een week verdwijnt de onaangename smaak. 
  • Mondwater voor dagelijks gebruik (Listerine, Meridol, ...) zijn minder efficient in hun ontsmettende werking.  Ook mondwater op basis van alcohol zijn niet aan te raden. Alcohol zorgt voor een vertraagde genezing en irriteert de slijmvliezen.
  • Gemiddeld neemt u 3-5 dagen pijnstillers.
  • De voorgeschreven medicatie is meestal een ontstekingsremmer (bvb ibuprofen 3x600mg/dag). U kunt dit best opstarten binnen de twee uur na de ingreep voordat de locale verdoving uitwerkt. 
  • Indien onvoldoende, mag u ook paracetamol (4x1000mg/dag) innemen, gecombineerd met de ontstekingsremmer.
  • Van zodra de pijn afneemt, bouwt u de pijnstilling best af om maaglast te voorkomen.
  • Indien u na afbouw van de pijnstilling die opnieuw moet verhogen kan dat wijzen op een infectie en contacteert u ons best.

  • De kaakchirurgische ingrepen behoren voor het overgrote deel tot de geneeskunde. Een aantal zijn echter tandheelkundig. Daardoor is er geen eenduidig antwoord op deze vraag.  
  • De meeste ingrepen worden volledig vergoed door de mutualiteit waardoor uw eigen aandeel minder zal zijn dan het minimumbedrag dat u jaarlijks zelf dient te dragen (uw 'franchise'). 
  • Ingrepen die helemaal niet vergoed worden door de mutualiteit, worden ook verworpen door uw hospitalisatieverzekering. Dat is meestal het geval voor cosmetische chirurgie, implantaatbehandelingen of bij een tandextractie tussen de leeftijd van 18 en 55 jaar.
  • Informeer best eerst bij de behandelende kaakchirurg vooraleer u uw hospitalisatieverzekering inlicht. Dit voorkomt nodeloos papierwerk.
  • Bij een ingreep onder locale verdoving dient de behandeling op de consultatie te worden afgerekend. 
  • Dit kan contant of met kaart.
  • U krijgt getuigschriften waarmee u achteraf bij uw ziekenfonds een bedrag kunt terugvorderen.
  • Bij het maken van de afspraak kan u al vragen wat het geschatte bedrag zal zijn dat u dient te voorzien. 
  • Rekeningen worden niet opgestuurd.
  • OCMW gerechtigden dienen de uitgevoerde behandelingen zelf te bekostigen. Het OCMW liet ons weten dat zij deze kosten niet op zich nemen.
 • Er wordt onderscheid gemaakt tussen zwakke en krachtige bloedverdunners.

  • Zwakke bloeddunners zijn meestal aspirine afgeleiden (Asaflow, Cardioaspirine)
   • Deze dienen niet gestopt te worden voor de meest ingrepen.
   • Voor meer uitgebreide behandelingen zoals cosmetische ingrepen dienen deze minstens een week op voorhand gestopt te worden om bloeduitstortingen ('blauwe plekken") tot een minimum te beperken.
   • Bij een ingreep onder narcose dient u met de chirurg te overleggen wat u best doet met deze zwakke bloedverdunners.
  • Sterke bloedverdunners zijn meestal clopidogrel (Plavix) of coumarine (Marevan, Marcoumar)
   • Worden altijd afgebouwd
   • Ze worden vervangen door dagelijkse spuitjes in de buik (Fraxiparine, Fraxodi, Clexane). De dag van de ingreep krijgt u geen spuitje.
   • Indien het medisch een te groot risico zou zijn om de bloedverdunners te stoppen dient dit eerst besproken te worden met de chirurg.

  Bij twijfel contacteert u best uw huisarts of onze dienst voor overleg.