Wat is een definitief brugabutment?

Brugabutments zijn de definitieve tussenstukjes tussen het implantaat en de uiteindelijke (voorlopige) brug.  Deze componenten zijn uitermate belangrijk voor een goed passende vorm en aansluiting van de brug op het implantaat.
Vroeger werden deze vaak achterwege  gelaten omwille van hun extra kostprijs.
De laatste jaren is echter gebleken dat zij een heel belangrijke rol spelen in het vermijden van breuk van de implantaten op lange termijn.
Daarom hebben onze kaakchirurgen beslist om zoveel mogelijk deze brugcomponenten zelf te plaatsen. Zo hoeft dit ook niet meer te gebeuren bij uw eigen tandarts.