Wat is all-on-4

Dit is een concept waarbij zowel in de bovenkaak als onderkaak een volledige brug van 10 of 12 tanden gebouwd wordt op 4 implantaten. De achterst implantaten worden telkens iets schuiner geplaatst om belangrijke structuren als de sinusbodem of de onderkaakzenuw te vermijden.

Gezien de levensduur van de volledige brug voor het grootste deel afhangt van de onderliggende implantaten, zal er een probleem ontstaan wanneer na verloop van tijd één implantaat van de 4 zou verloren gaan. U kunt prothetisch werk bij implantaten het best vergelijken met de constructie van een gebouw: de funderingen zijn van essenstieel belang.  De implantaten, die slechts een kleiner deel van de  kostprijs  van het geheel uitmaken, bepalen voor een grootste deel de levensduur van de volledige constructie.

Om redenen van betrouwbaarheid wordt op onze dienst gekozen meestal voor 6 implantaten in plaats van 4 om een volledige brug op te bouwen. De kostprijs van het geheel neemt daardoor 10-15% toe maar de levensduur van de brug is beduidend hoger.