Worden tandimplantaten terugbetaald?

Nee, implantaten vallen niet onder de standaard ziekteverzekering en daardoor ook niet onder de hospitalisatieverzekering.

In een tandverzekering kan een tandimplantaat soms wel terugbetaling genieten.

Uitzondering :

terugbetaling van twee  tandimplantaten in de onderkaak met de bedoeling een volledige prothese te laten vastklikken:

  1. U dient ouder te zijn dan 70 jaar.
  2. Er mogen sedert meer dan 1 jaar geen tanden of tandwortels meer zichtbaar zijn in de onderkaak.
  3. U dienst minstens één jaar drager te zijn van een volledige tandprothese op de onderkaak, waarvoor u ook een terugbetaling heeft gehad van het ziekenfonds.
  4. Indien de vorm of de manier van dichtbijten met de prothese niet correct is, zal dit eerst moeten aangepast worden.
  5. Is de tandprothese versleten en ouder dan 7 jaar, dan dient u eerst een nieuwe tandprothese te laten vervaardigen. Ten vroegste één jaar later, bij blijvende klachten, kan dan overgegaan worden tot het plaatsen van implantaten en de verankering.
  6. Na het plaatsen van implantaten en/of verankering is het de bedoeling dat uw bestaande prothese herbruikt wordt. Er mag dus niet dadelijk een nieuwe prothese gemaakt worden, zoniet vervalt de terugbetaling.

Opmerking bij punt 3: het is belangrijk de exacte datum van de plaatsing van uw laatste volledige gebit op te vragen bij uw mutualiteit. Alleen met deze datum wordt rekening gehouden.