Is er sprake van garantie bij een implantaat?

Implantaatverlies kan op twee ogenblikken voorkomen.

1. Non integratie

De kaakchirurg doet tijdens de plaatsing van het implantaat zijn uiterste best om dit in de beste omstandigheden uit te voeren.  Ondanks alle voorzorgen groeit een klein percentage (2-3%) van de implantaten niet mooi vast en vertoont ontsteking. Dit probleem wordt opgemerkt binnen de drie maanden na plaatsing, dus voor dat de tandarts de bovenstructuur heeft geplaatst.

Dergelijke implantaten dienen verwijderd te worden. Het bot moet enkele maanden helen, net zoals na een tandextractie. Meestal verliest het kaaksbot na dergelijke ontsteking wat volume.

Na enkele maanden is het meestal wel mogelijk een nieuwe poging te ondernemen tot een nieuwe plaatsing.

2. Laattijdig verlies

Wanneer een implantaat na verloop van tijd botverlies en/of breuk vertoont , spreken we van laattijdig verlies.  Ook dan moet het implantaat worden weggenomen. Afhankelijk van de aard van de aanwezige tandheelkundige constructie gaan deze soms ook verloren.

En dan?

Er wordt  een administratieve procedure opgestart om nieuwe componenten (implantaten dus)  te verkrijgen van de firma's.

Implantaatfirma's zijn over het algemeen bereid om gedurende 10 jaar een garantie op hun materialen aan te bieden.  Dit is weliswaar aan voorwaarden onderworpen. Zo is het de bedoeling dat het labo en uw tandarts originele en goed passende prothetische componenten gebruiken in de prothetische bovenbouw. Het spreekt voor zich dat het gebruik van niet-originele schroeven of slecht passende componenten snel kan leiden tot mechanische problemen en breuk die niet aan de implantaatfirma kan toegeschreven worden. U kunt steeds via uw tandarts een labo-comformiteitsattest opvragen van de gebruikte componenten.

De werktijd of bijkomende materialen die de kaakchirurg nodig heeft om het (gratis) garantie-implantaat te herplaatsen kan een extra plaatsingskost met zich meebrengen.

Conclusie:

Implantaten kennen enkel een 'materiaalgarantie', via de betreffende implantaat-firma's aangeboden.