Wat als er te weinig bot is?

De voorwaarde om een implantaat te plaatsen is voldoende bot op de juiste plaats. Bot verdwijnt na het wegnemen van de tand maar de snelheid en graad waarmee dit gebeurt is individueel sterk verschillend.

Wanneer bot niet (meer) aanwezig waar nodig moet dit opgebouwd worden. Dit kan met eigen bot of met kunstbot. Een bijhorend membraam is nodig om alles op zijn plaatst te houden.

  • Wanneer in de bovenkaak de sinusruimte te groot is en de hoeveelheid kaaksbot te laag, kan de sinusbodem opgelicht worden met een sinusbodemelevatie of sinuslift techniek. Dit gebeurt met botkorrels. De kostprijs van de procedure wordt vooral bepaald door de hoeveelheid gebruikt kunstbot.  
  • Wanneer de breedte van kaak en probleem is wordt gekozen voor een onlay. Ook dit kan vaak met botkorrels en een membraam. Soms is eigen bot nodig.
  • Wanneer bijna alle eigen bot verdwenen is, is een uitgebreide sinuslift en botonlay nodig aan beide zijden. Dit is een uitgebreide ingreep onder algemene narcose. Als alternatief kan gekozen worden voor een AMSJI procedure.