FAQ

 • Uw arts kan u informeren tot welke categorie uw esthetische ingreep behoort:

  Een zuiver esthetische ingreep ZONDER RIZIV nomenclatuur

   1. Ereloon van de chirurg zal exact met u besproken worden
   2. Kostprijs van de anesthesie 
   3. Opnameforfait ziekenhuis
   4. Ligdagforfait 
   5. Een klasse kamer is optioneel: de ingreep kan zowel in een één- als meerpersoonskamer gebeuren
   6. Diverse: medicatie, radiografie, bloedname, ...

  Al deze kosten zijn ten uwen laste. De punten 4 tot 6  worden vooral bepaald door de duur van uw verblijf. Een raming van dit bedrag is mogelijk.

  Deze esthetische ingrepen zijn onderworpen aan 21% BTW.

  Een esthetische ingreep met een functioneel doel / deels MET RIZIV nomenclatuur verdeelt zich als volgt

   1. Ereloon van de chirurg is ten uwen lasten gezien het esthetisch karakter 
   2. Kostprijs van de anesthesie, opnameforfait ziekenhuis, ligdagforfait en diverse wordt meestal door uw mutualiteit vergoed.

   

   

 • 6 uur voor het geplande tijdstip van de narcose/sedatie mag u geen vast voedsel meer innemen.

  Drinken van water (en enkel dat!)  mag tot 2 uur voor de ingreep. 

  Indien u deze instructies niet opvolgt zal de anesthesist u niet in slaap brengen omwille van veiligheidsredenen en kan de operatie niet doorgaan.

  • Bij een ingreep onder locale verdoving dient een deel van de behandeling op de consultatie te worden afgerekend. U kunt bij het vastleggen van de behandeling een schatting vragen van de kostprijs.
   • Dit gebeurt bij voorkeur met Bancontact of Payconiq. Dit kan niet per overschrijving.
   • Uitzondering: omwille van de limieten van Bancontact kan betaling van tandimplantaten kan wél per overschrijving. 

  • Een ander deel van de aanrekening gebeurt door het ziekenhuis. Dit wordt later per post naar u toegestuurd. 
  • Esthetische ingrepen die BTW plichtig zijn worden steeds aangerekend via het ziekenhuis.

 • Er wordt onderscheid gemaakt tussen zwakke en krachtige bloedverdunners.

  • Zwakke bloeddunners zijn meestal aspirine afgeleiden (Asaflow, Cardioaspirine)
   • Deze dienen niet gestopt te worden voor de meest ingrepen.
   • Voor meer uitgebreide behandelingen zoals cosmetische ingrepen dienen deze minstens een week op voorhand gestopt te worden om bloeduitstortingen ('blauwe plekken") tot een minimum te beperken.
   • Bij een ingreep onder narcose dient u met de chirurg te overleggen wat u best doet met deze zwakke bloedverdunners.
  • Sterke bloedverdunners zijn meestal clopidogrel (Plavix) of coumarine (Marevan, Marcoumar)
   • Worden altijd afgebouwd
   • Ze worden vervangen door dagelijkse spuitjes in de buik (Fraxiparine, Fraxodi, Clexane). De dag van de ingreep krijgt u geen spuitje.
   • Indien het medisch een te groot risico zou zijn om de bloedverdunners te stoppen dient dit eerst besproken te worden met de chirurg.

  Bij twijfel contacteert u best uw huisarts of onze dienst voor overleg.