FAQ

 • Sedatie combineert de voordelen van narcose (roesje, 4 wijsheidstanden ineens) zonder de nadelen (dagopname, wachttijden, misselijkheid, intubatie via de neus). U kan ook snel terug naar huis.

  De kostprijs voor de patiënt is bij de drie modaliteiten vergelijkbaar.

  Locale Verdoving Bewuste sedatie Narcose
  niet nuchter nuchter nuchter
  2 (soms 4) wijsheidstanden per keer 4 wijsheidstanden ineens 4 wijsheidstanden ineens
  geen infuus infuus infuus
  u ademt zelf u ademt zelf kunstmatige beademing neustube
  volledig bewust vage herinnering geen herinnering
  onmiddellijk naar huis 30 minuten nablijven dagopname
  zelf naar huis rijden niet zelf rijden niet zelf rijden
  op onze consultatieafdeling op onze consultatieafdeling in de operatiezaal
  • U hoeft niet nuchter te zijn.
  • Eerst wordt de verdoving geplaatst. Deze is dezelfde als bij uw eigen tandarts.
  • Nadien worden steriele doeken aangebracht. Ook krijgt u een beschermdoek over de ogen als afscherming tegen het felle licht van de operatielamp.
  • U kunt perfect met ons communiceren of melden wanneer u zich niet lekker voelt. Dan wordt even gepauseerd.
  • De ingreep wordt uitgevoerd door de arts en geassisteerd door een verpleegkundige.
  • Overtollig speeksel en spoelwater wordt weggezogen met een zuiger.
  • U kunt onmiddellijk na de ingreep zelf naar huis rijden.
  • De eerste 4-5 uren na de ingreep blijft de verdoving nawerken. Zolang mag u geen hete dranken of vast voedsel innemen.

  • Voor de ingreep dient u nuchter te zijn. We verwachten u een half uur voor de ingreep op onze consultatie. De wachttijd in het ziekenhuis is dus minimaal.
  • U neemt plaats in de behandelstoel.
  • De anesthesist prikt u een infuus in de arm. Via het infuus krijgt u een lichte dosis slaapmedicatie toegedient. U wordt echter niet volledig in slaap gebracht. U blijft aanspreekbaar en u kan gevraagde instructies perfect uitvoeren. De meeste mensen herinneren zich van de ingreep heel weinig.
  • De kaakchirurg plaatst enkele extra prikjes in de mond met locale verdoving. U voelt daar nog nauwelijks iets van.
  • De ingreep laat toe om bvb 4 verstandskiezen ineens te verwijderen.
  • Na de ingreep blijft u ongeveer een half uur in onze relaxatieruimte tot het roesmiddel volledig is uitgewerkt.
  • De locale verdoving in de mond is pas uitgewerkt na een 5-tal uren. Uw lip voelt na de ingreep dus dik aan. Zolang mag u geen hete dranken of vast voedsel innemen.
  • U mag na de ingreep niet zelf rijden met de wagen of fiets.
  • Een minimale coöperatie is nodig. Sedatie is geen goede keuze bij panische angst.
 • Bij een (dag-) opname kan je kiezen tussen een 1-persoonskamer of een gemeenschappelijke kamer.

  Indien u kiest voor een verblijf op een 1-persoonskamer, hou er dan rekening mee dat  ook ereloonsupplementen van toepassing zijn op de uitgevoerde prestaties. Het zijn deze ereloonsupplementen die meestal vergoed worden door uw hospitalisatieverzekering. Komt uw hospitalisatieverzekering echter niet tussen, dan zal u dit supplement zelf moeten betalen.

  Wordt u opgenomen op een 1-persoonskamer omdat er geen andere kamer vrij is, of omdat uw medische toestand dat vereist, dan worden er geen supplementen aangerekend.

  • Een wiekje is een gaasje met antibioticazalf.
  • Een wiekje wordt enkel in de extractiewonde van een onderwijsheidstand geplaatst.
  • Het vermindert de kans op infectie en zorgt meestal voor minder pijn en zwelling.
  • Wanneer er wiekjes bij u werden geplaatst zal u een controle afspraak krijgen een week na de operatie om deze te verwijderen. Dit verwijderen is niet pijnlijk en er hoeft niet verdoofd te worden.
 • Ijs leggen na een operatie heeft zijn nut tegen het optreden van zwelling. Het is belangrijk te weten dat ijs enkel helpt de eerste 24 uur.

  Het is beter om korte perioden te koelen met rustpauses tussenin. Een viertal koelende sessies van 20 minuten de dag van de ingreep is voldoende.

  Continu koelen wordt afgeraden. Te lang gebruik van ijs op de wangen kan kramp van de kauwspieren veroorzaken waardoor deze pijnlijk worden en je de mond minder makkelijk kan openen.

  Bij kaakoperaties is er de mogelijkheid een koelmasker te gebruiken tijdens uw hospitalisatie. Dergelijk koelmasker wordt terugbetaald door de mutaliteit op voorwaarde dat u dit thuis nog enige tijd verder gebruikt.

  • Gemiddeld neemt u 3-5 dagen pijnstillers.
  • De voorgeschreven medicatie is meestal een ontstekingsremmer (bvb ibuprofen 3x600mg/dag). U kunt dit best opstarten binnen de twee uur na de ingreep voordat de locale verdoving uitwerkt. 
  • Indien onvoldoende, mag u ook paracetamol (4x1000mg/dag) innemen, gecombineerd met de ontstekingsremmer.
  • Van zodra de pijn afneemt, bouwt u de pijnstilling best af om maaglast te voorkomen.
  • Indien u na afbouw van de pijnstilling die opnieuw moet verhogen kan dat wijzen op een infectie en contacteert u ons best.

 • U ziet de arts nog net voor u in slaap gebracht wordt. Bij deze laatste 'checkup' wordt ook uw identiteit en het type ingreep aan u gevraagd ter controle.

 • 6 uur voor het geplande tijdstip van de narcose/sedatie mag u geen vast voedsel meer innemen.

  Drinken van water (en enkel dat!)  mag tot 2 uur voor de ingreep. 

  Indien u deze instructies niet opvolgt zal de anesthesist u niet in slaap brengen omwille van veiligheidsredenen en kan de operatie niet doorgaan.

  • Bij een ingreep onder locale verdoving dient een deel van de behandeling op de consultatie te worden afgerekend. U kunt bij het vastleggen van de behandeling een schatting vragen van de kostprijs.
   • Dit gebeurt bij voorkeur met Bancontact. Dit kan niet per overschrijving.
   • Uitzondering: omwille van de limieten van Bancontact kan betaling van tandimplantaten kan wél per overschrijving. 

  • Een ander deel van de aanrekening gebeurt door het ziekenhuis. Dit wordt later per post naar u toegestuurd. 
  • Esthetische ingrepen die BTW plichtig zijn worden steeds aangerekend via het ziekenhuis.

 • Indien u voor een ingreep helemaal in slaap gebracht wordt, gaat het volgens onderstaande procedure. 

  • U wordt in uw bed naar de operatiezaal gebracht.
  • Aan de inkom van de operatiezaal neemt u plaats op een mobiele operatietafel.
  • Deze operatietafel wordt naar de zaal gerold.
  • Net voor de operatiezaal wordt een infuus geplaatst met een prik in de arm.
  • In de operatiezaal wordt uw identiteit en het type ingreep nogmaals gecontroleerd.
  • U ziet de anesthesist en de kaakchirurg.
  • U krijgt u een masker met zuurstof. Daar gaat u niet door slapen.
  • Enkele minuten later wordt het slaapmiddel via het infuus toegediend waarna u na enkele seconden in slaap valt.

  Kindjes tot ongeveer 20 kilogram kunnen ook in slaap gebracht worden met een masker. Bij hen wordt het infuus geprikt wanneer ze slapen.

  • Na de narcose wordt u heel snel wakker. U gaat naar de ontwaakruimte en blijft daar gemiddeld 30 minuten. Na een grote ingreep blijft u er soms enkele uren.
  • Daarna wordt u terug naar uw kamer gebracht. Daar blijft u een drietal uur. Wanneer u wat gedronken hebt en naar het toilet bent geweest, kunt u naar huis.
  • U mag zelf niet naar huis rijden. U dient te zorgen voor vervoer.

   

 • Er wordt onderscheid gemaakt tussen zwakke en krachtige bloedverdunners.

  • Zwakke bloeddunners zijn meestal aspirine afgeleiden (Asaflow, Cardioaspirine)
   • Deze dienen niet gestopt te worden voor de meest ingrepen.
   • Voor meer uitgebreide behandelingen zoals cosmetische ingrepen dienen deze minstens een week op voorhand gestopt te worden om bloeduitstortingen ('blauwe plekken") tot een minimum te beperken.
   • Bij een ingreep onder narcose dient u met de chirurg te overleggen wat u best doet met deze zwakke bloedverdunners.
  • Sterke bloedverdunners zijn meestal clopidogrel (Plavix) of coumarine (Marevan, Marcoumar)
   • Worden altijd afgebouwd
   • Ze worden vervangen door dagelijkse spuitjes in de buik (Fraxiparine, Fraxodi, Clexane). De dag van de ingreep krijgt u geen spuitje.
   • Indien het medisch een te groot risico zou zijn om de bloedverdunners te stoppen dient dit eerst besproken te worden met de chirurg.

  Bij twijfel contacteert u best uw huisarts of onze dienst voor overleg.

 • Het wegnemen van twee wijsheidstanden duurt ongeveer 15 minuten. Indien onder volledige verdoving alle verstandskiezen ineens worden verwijderd, bent u ongeveer 40 minuten in slaap.