Wanneer wordt de datum voor de kaakoperatie vastgelegd?

  • De orthodontist kan heel vaak maanden op voorhand voorspellen welke (vakantie)periode haalbaar is voor de operatie. Dit hangt af van de snelheid waarmee de tandverplaatsingen opschieten.
  • 6 maanden voor de operatie komt u langs op onze raadpleging. Dan wordt de exacte operatiedatum vastgelegd.
  • 1 maand voor de ingreep  wordt een 'workup-raadpleging' vastgelegd. Op dat moment worden metingen uitgevoerd van het gelaat. Er worden ook tandmodellen, digitale foto's en een cone beam ct genomen. Deze raadpleging neemt een uur in beslag. Met al deze digitale gegevens kan de kaakchirurg aan de slag om de mooiste planning te bepalen. Deze raadpleging en het voorbereidend werk brengt een workup-kost met zich mee. Deze wordt niet door de mutaliteit of door hospitalisatieverzekeringen  vergoed.