FAQ

 • Grotendeels wel, maar....

  • Op de totaalfactuur zult u zelf (of uw hospitalisatieverzekering) toch ongeveer 80€ extra moeten betalen. Dit omvat een niet terugbetaalde opleg en het remgeld op een aantal medicaties.
  • Indien de ingreep niet kan doorgaan vragen wij u om minstens 48u op voorhand te verwittigen op ons telefoonnummer 03/760 23 05.  Zoniet zien wij ons genoodzaakt onkosten in rekening te brengen.
 • U mag het kindje begeleiden tot aan de operatiezaal. Om redenen van hygiene en veiligheid wordt het kindje daarna door de verpleegkundigen tot in de zaal gebracht. U gaat niet verder mee met het kind, tenzij dit uitdrukkelijk is toegelaten door de chirurg en de anesthesist.

 • 6 uur voor het geplande tijdstip van de narcose/sedatie mag u geen vast voedsel meer innemen.

  Drinken van water (en enkel dat!)  mag tot 2 uur voor de ingreep. 

  Indien u deze instructies niet opvolgt zal de anesthesist u niet in slaap brengen omwille van veiligheidsredenen en kan de operatie niet doorgaan.